Daily Archives: 18/03/2019

Łk 6,36-38

Łk 6,36-38

„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (…..) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.”
„Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.”

Dalej