Ewangelia na dziś

J 10,31-42

J 10,31-42

„Żydzi porwali kamienie, aby Jezusa ukamienować. Odpowiedział im Jezus: Ukazałem wam wiele dobrych czynów pochodzących od Ojca. Za który z tych czynów chcecie Mnie ukamienować?.”

J 8,51-59

J 8,51-59

„Jeśli kto zachowa moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. Rzekli do Niego żydzi: Teraz wiemy, że jesteś opętany.”

J 8,31-42

J 8,31-42

„Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli.”

J 8,21-30

J 8,21-30

„Tak, jeżeli nie uwierzycie, że Ja jestem, pomrzecie w grzechach swoich.”

J 8,12-20

J 8,12-20

„Nawet jeżeli Ja sam o sobie daję świadectwo, to świadectwo moje jest prawdziwe, bo wiem, skąd przyszedłem i dokąd idę.”

J 5,1-16

J 5,1-16

„Ten, który mnie uzdrowił, rzekł do mnie: Weź swoje łoże i chodź. ”

Mk 12, 28b-34

Mk 12, 28b-34

„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego.”

Łk 11, 14-23

Łk 11, 14-23

„Jezus wyrzucał złego ducha z człowieka, który był niemy. A gdy zły duch wyszedł, niemy zaczął mówić i tłumy były zdumione.”

Mt 18, 21-35

Mt 18, 21-35

„Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: „Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?” Jezus mu odrzekł: „Nie mówię ci, że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy.”