„Po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby On się objawił Izraelowi”

Kontynuujemy rozważanie świadectwa Jana o Chrystusie. On go nie znał, Duch Boży objawił mu Syna Bożego. Może nam się wydawać, że znamy Jezusa. Ale Pan nasz,  nie jest zbiorem katechizmów, doktryn, itd. Chrystus jest Osobą boską, którą Kościół przez wieki odkrywa coraz głębiej i głębiej. Dlatego, jeżeli przeżywamy w naszym życiu duchowym okres niezrozumienia, konfuzji i mamy więcej pytań niż odpowiedzi, to myślę, że jesteśmy na dobrej drodze. Kto szuka ze szczerym sercem prawdę, znajdzie ją. Kto myśli, że wszystko wie, posiada wszelką wiedzę o Bogu i mówi tak jakby prawda byłaby tylko po jego stronie, ten nigdy Jego nie poznał.  Bóg jest ponad wszystkim. Nie da się Go ogarnąć umysłem. Można Go tylko spotkać, zaprzyjaźnić się, zaufać i uwierzyć. Uwierzyć, że On jest miłością nie zważając na wszelkie za i przeciw.