„Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi.”

Urywek Ewangelii, dzisiejszej  liturgii, jest  zwany modlitwą kapłańską Chrystusa. Jezus modli się za nas. Oręduje za nami u Ojca. Jakie to jest piękne. Chrystus aż do skończenia świata, każdego dnia, modli się za nas, oręduje za nami. O, gdybyśmy wiedzieli, że nie jesteśmy pozostawieni na tym świecie sami. Za nim klękniesz do modlitwy, pamiętaj, że Chrystus modli się w Tobie. Kiedy będziesz oschły i roztargniony, pamiętaj, że Pan oręduje za Tobą. Kiedy jest ci źle, kiedy nie potrafisz się modlić, kiedy ponosisz porażki, pamiętaj, że On, Pan twój i Zbawiciel woła za Ciebie do Ojca. „Ja za nimi proszę, nie proszę za światem, ale za tymi, których Mi dałeś, ponieważ są Twoimi. Wszystko bowiem moje jest Twoje, a Twoje jest moje, i w nich zostałem otoczony chwałą. Już nie jestem na świecie, ale oni są jeszcze na świecie, a Ja idę do Ciebie”.