„Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Przez Chrzest Święty, także i my, jak Maryja, staliśmy się pełnią łaski. Podczas Chrztu, zanurzyliśmy się w życie Boże. Nasze śmiertelne ciało, zostało pogrzebane razem z Chrystusem, a więc już teraz oczekujemy zmartwychwstania.

„My sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni.” (List do Rzymian 8,23-24)
Święto Niepokalanej, to nie tylko święto Maryi. To jest nasze święto. Wszyscy my, którzy uwierzyliśmy Słowu Pana, pewnego dnia, będziemy święci i nieskalani czyli szczęśliwi bez miary w królestwie Pana.
„ Bóg w Jezusie bowiem wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem.” (Ef 1,4)

Wielkość Maryi nie polega tylko na tym, że została Matką Boga, ale przede wszystkim dla tego, że uwierzyła Słowu, powiedziane jej przez Pana. Uwierzyła, że Bóg ma plan zbawienia. Uwierzyła, że On jest Bogiem życia. Zaufała, że tylko z nim każde ludzkie życie ma swój sens i wypełnienie. Wierzyła i ufała, w momencie zwiastowania, ale także w momencie męki jej Syna, kiedy wszystko wskazywało na to, że Bóg nie dotrzymuje swojego słowa.

Zaufaj tak jak Ona, siostro i bracie. Zaufaj, że On jest twoim Ojcem. Zaufaj, że On troszczy się o Ciebie. Zaufaj, że On cię prowadzi. Zaufaj, wśród twoich niepowodzeń, przykrości życiowych, chorób, pokus, upadków. 

Niech Maryja Niepokalana, wstawia się za nami, abyśmy byli każdego dnia, coraz bliżej Jezusa.