„Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie odpuszczone.”

Duch Święty zamieszkuje w każdym z nas. To Duch Święty w nas się modli i przemienia nas z dnia na dzień na podobieństwo Chrystusa. Duch Święty to sama MIŁOŚĆ. On nie działa w nas i nie przemienia nas na siłę. Oczekuje naszego przyzwolenia i naszej współpracy. Jeżeli ja powiem Mu: „Nie”, to On pokornie będzie czekał za drzwiami mojego życia. Tylko pamiętajmy, bez Ducha nie ma życia, niema zbawienia, nie ma miłości, niema przebaczenia.

Modlitwa św. Augustyna

Oddychaj we mnie, Duchu Święty, abym święcie myślał.

Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.

Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to, co święte.

Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre. Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy nie utracił.