„Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.”

Słowa Jezusa są pewne. To przekonanie musi mieć każdy z nas. Jezus powiedział, że będzie z nami. Powiedział też, że idzie przygotować nam miejsce. Powiedział, że Bóg jest dobrym Ojcem, który nas kocha. Powiedział, że jeżeli będziemy żyć razem z nim i iść za jego Słowem, nie umrzemy na wieki.

Niech nikt, nie zagłuszy w nas tą pewność. Ani wojny, katastrofy, choroby, grzech, niepowodzenia. Nie poddajmy się pesymizmowi. Patrzmy na naszą przyszłość z nadzieją. Patrzmy na naszą teraźniejszość z ufnością. Pan jest blisko. 

My chrześcijanie, jesteśmy ludźmi radości. A więc pokażmy ją światu. Wystarczy płakać nad swoim życiem i swoim losem. Podnieśmy nasze oczy ku górze, a zajaśnieje nam Chrystus.

Warto się trzymać Słów Chrystusa. Bo tylko one dają nam pewność. Warto wszczepić się w Niego, bo tylko On przynosi radość i życie.

Radujcie się zawsze w Panu; jeszcze raz powtarzam: radujcie się! Niech będzie znana wszystkim ludziom wasza wyrozumiała łagodność: Pan jest blisko! O nic się już zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem! A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. (List do Filipian 4,4-7)