„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. (…..) Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.”
„Miarą dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad brzegi wsypią w zanadrza wasze.”

Tak wielce zostałem ukochany, przebaczony, zbawiony i wypełniony aż po brzegi! Wielki Post, to przede wszystkim czas, kiedy nie tylko skupiam się na sobie, na swoich wadach, słabościach, pracy nad sobą, ale nad tym, czego Bóg dokonał we mnie!
Jak wielce zostałem obdarowany. Za nic! Jak bardzo zostałem ukochany, wybrany! Rozważaj bracie i siostro nad miłością Ojca twojego!
Rozważaj jaki Bóg jest miłosierny względem Ciebie, kiedy będziesz chciał wymierzyć sprawiedliwość nad Twoim bratem. Rozważaj nad tym, że Bóg uznał cię za godnego życia, kiedy będziesz chciał wydać sąd nad twoją siostrą. Rozważaj nad tym, że Bóg cię nie potępia, ale daje ci godność dziecka bożego – za nic, kiedy będziesz chciał przekreślić twojego bliźniego! Rozważaj nad wszelkimi łaskami i darami, którymi Bóg obdarowuje cię na co dzień, w czasie gdy będziesz kuszony, by zamknąć pomocną dłoń twojemu bratu i siostrze!
Bo: „Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.