„Jezus zwołał Dwunastu, dał im moc i władzę nad wszystkimi złymi duchami i władzę leczenia chorób. I wysłał ich, aby głosili królestwo Boże i uzdrawiali chorych”.

Przez Chrzest Święty stałeś się uczniem Chrystusa. Dzięki Chrztu, zanurzyłeś się w Jego życiu, przyjmując Ducha Świętego!
Dlatego mówi Pismo: „Będziesz stąpał po wężach i żmijach, a lwa i smoka będziesz mógł podeptać”. Psalm 91,13

Każdy ochrzczony, jest posłany przez Jezusa aby leczyć, uzdrawiać i wyganiać demonów.
Tak, ty masz moc czynienia cudów! Masz moc uzdrowienia! Nie wolno ci zmarnować tego daru!
Kiedy wnosisz w twoje środowisko pracy, szkoły czy rodziny uśmiech, dobroć, pokój, miłość, przebaczenie, zaczynasz uzdrawiać!
Kiedy pomagasz zagubionym, podnosisz na duchu upadłych, pocieszasz strapionych, zaczynasz uzdrawiać!
Kiedy widząc cierpienie, upadki, błędy twoich braci i sióstr, modlisz się z gorącym wołaniem za nich do Pana, zaczynasz uzdrawiać!
Każdy twój czyn, gest, słowo, myśl, radzące się z Miłości do twoich braci i sióstr, ma moc uzdrowienia, ma moc nad duchami śmierci!
Tam, gdzie daje się Miłość nie może być zniszczenia i śmierci. Tam gdzie jest miłość, tam jest Bóg, tam jest Życie!
Masz moc daną ci przez Chrystusa! Moc Miłości!
„Bo jak śmierć potężna jest miłość” PnP 8,6
Nie zaniechaj tego daru!
Jesteś posłany przez Niego! Świat Cię potrzebuje!
Idź! I dawaj to, coś otrzymał od Niego! Nie bój się. Bóg zatroszczy się o resztę!