„Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa.”

Jesteś wolny? Szukasz wolności? Na czym polega twoja wolność? Na ciągłym mówieniu sobie „Tak”?
Wolny jest ten, który w swoim życiu umie powiedzieć „Tak” i „Nie”. Jeżeli mówię sobie tylko „Tak” wszystko mi wolno, staję się uzależniony a więc niewolnikiem. Jeżeli mówię sobie tylko „Nie” staję się sadomasochistą, a więc niewolnikiem.
Okres Wielkiego Postu, to czas powiedzieć sobie „Tak” i „Nie”. Okres Wielkiego Postu, to zdecydować się na to, co prowadzi cię do Chrystusa a więc do szczęścia i wolności, i zrezygnować z tego, co prowadzi cię do niewolnictwa grzechu a więc: śmierci.
Zaprzyj się samego siebie – mówi nam Chrystus. Nie po to by być cierpiętnikiem, ale po to, by oswobodzić się od Tyranii mojego „Ja”. Zaprzeć się – by stać się wolnym!
Odwagi! Lepiej stracić by zyskać, niż zyskać by znowu pogrążyć się w tyranię mojego niewolnictwa.