„Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, powiedzieli Mu: Wszyscy Cię szukają.”

Wszyscy szukali Jezusa. Dlaczego? Każdy chciałby mieć takiego Mesjasza. Przy, którym człowiek, czuje się bezpieczny, zdrowy. Każdy by chciał mieć przy sobie, takiego Mesjasza, przy którym każdy problem staję się rozwiązany. Jesteś głodny? Daje ci chleb. Jesteś chory? Uzdrawia cię.

Jezus nie zatrzymuje się w wiosce. Idzie dalej. On jest posłany by głosić Słowo: czas jest bliski, nawracajcie się. 

Jezus napewno by mógł, przyciągnąć do Siebie, wszystkich ludzi. Trzeba tylko czynić cuda, uzdrawiać, dawać żywność. Co jeszcze potrzebuje człowiek?

Ale Jezus, nie zatrzymuje się na uzdrawianiu i dawaniu chleba. On daje zbawienie, odpuszczenie grzechów, on daje nam pokój. Jezus chce zaofiarować nam coś więcej, niż bezproblemowe życie. Jezus pragnie by człowiek, wszedł w kontakt z nim. Tak jak i On, ciągle był złączony z Ojcem, na modlitiwe.
Tylko wejść w kontakt z Bogiem poprzez modlitwę, częstą spowiedź, eucharystię i miłość do bliźniego wymaga, potrzebuje czasu, zaangażowania. Najłatwiej wierzyć z potrzeby, dopóki dostanę, do czasu, kiedy się spełni to o co proszę.

Jezus ofiaruje nam zbawienie. To jest coś więcej niż chleb, zdrowie, czy znalezienie pracy, zdania egzaminów. Zbawienie to wypełnienie, to pokój, radość, spełnienie, życie. Co z tego, jak będziesz miał pracę, zdrowie, wspaniałego męża czy żonę, jeżeli nie będziesz żyć nowym życiem, które daje ci Chrystus?

Wyjdź i ty z twojej wioski. Nie zatrzymuj w niej Jezusa. Idź razem z Nim, przez życie, nie bój się wyzwań, trudności, porażek, cierpień. On cię poprowadzi. On jest z tobą. Nie mów co ma ci czynić, daj się poprowadzić, On wie najlepiej.