„Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela.”

Bóg stworzył mężczyznę i kobietę. Oni są podobni do siebie, ale jak różni. Dwa różne świata, które łączą się ze sobą dozgonnie, by wspólnie szukać prawdziwego szczęścia, którym jest Pan.

Małżeństwo nie jest łatwe. (samo życie nie jest łatwe!!!)  Obojga zakochanych, muszą się spotykać ze swoimi słabościami, ograniczeniami na co dzień. W małżeństwie nie powiesz ot tak sobie: nie chcę z tobą być, odchodzę, zrywam wszelki kontakt, tak jak to można powiedzieć znajomemu, który mnie porządnie wkurzył.

Małżeństwo jest obrazem miłości Boga do nas. Nie może ktoś przestać kochać, bo Miłość jest wieczna. Nie można powiedzieć, Bóg mnie nie kocha, bo byłoby to bluźnierstwem. Nie można powiedzieć, że Bóg mnie zostawił, bo on jest wierny. Nie można powiedzieć że Bóg mi nie pomaga, nie troszczy się o mnie, bo On jak prawdziwy małżonek zawsze jest bliski swojej oblubienicy.

 

Dlatego sakrament małżeństwa jest nierozerwalny. Bo nierozerwalna jest Miłość Boga do nas.