„Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

Ewangelia na dziś, nam pokazuje obłudę ówczesnych przedstawicieli religii. Izrael za czasów Jezusa, był pod okupacją Rzymską. Rzym, był wrogiem numer jeden. Rzymianie przecież czcili bożków, co więcej swojego cesarza uważali za boga. Herod, król żydowski, i jego zwolennicy trzymali się Rzymu, przecież zazwyczaj jest z tym kto jest większy i kto ma władzę absolutną. Dlatego Herod i jego zwolennicy, nie byli mile widziani wśród pobożnych żydów.

I tu jest obłuda. Faryzeusze, ludzie ekstra religijni, przeciwnicy Rzymu i Heroda, nagle się łączą. Mają wspólny interes. Jezus im zagraża. Jedni boją się, że stracą władzę nad religią, inni boją się tego, że Jezus może podburzyć naród przeciw Rzymianom, a ci z kolei wejdą z wojskiem by zniszczyć im wszystko.

Jedni i drugi sprzedali się władzy. Podporządkowują sobie Boga do własnych celów. Bóg stał się tylko i wyłącznie marionetką w ich rękach. Obłudnicy!

Zadają Jezusowi pytanie, na którą nie ma poprawnej odpowiedzi. „Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie? Mamy płacić czy nie płacić?”. Jeżeli odpowie: „Nie mamy płacić” znaczy jest przeciwko władzy Rzymskiej, a więc nieprzyjacielem Rzymu. A każdy kto stawia się przeciwko Rzymowi, jest winny śmierci. Jeżeli powie: „Mamy płacić”, znaczy jest przeciwko Prawu Bożemu. Jest zwolennikiem Rzymu, a więc niegodny zwać się Prorokiem i Mesjaszem.

Jezus jak zawsze nie wpada w pułapkę. Mówi: „Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.

A co należy do cezara? Moneta, na której jest jego odbicie.  I wszystko!

A co należy do Boga? Człowiek! Bo tylko człowiek jest „odbiciem”, podobieństwem Boga. Ty jesteś odbiciem twojego Ojca! A więc należysz do Niego! Jesteś córką i synem Boga. A więc człowiekiem wolnym i niezależnym. Ty należysz do Niego! Nie daj się wpaść w pułapkę. Nie stawaj się  obrazem cesarza. Nie stawaj się tym, kim chcą cię widzieć twoi przyjaciele, przyjaciółki, moda, kultura. Nie sprzedawaj twojej piękności, twojej wielkości. Bądź sobą. Naucz się być sobą. Jesteś obrazem najpiękniejszego Boga. Nie stawaj się nie Wolnikiem innych. Nie wstydź się siebie! Błagam Cię. Nie sprzedawaj swojej godności za marną pochwałę, za tanie uznanie….

Popatrz dziś na siebie. Kogo widzisz? Widzę w sobie najpiękniejszego Ojca i Boga mojego. Widzę w sobie dziedzica. Widzę w sobie moc, unikat, światło. A więc oddaj się Bogu, a nie sprzedawaj się cesarzowi i jego zwolennikom.

Czym będziesz bliżej Boga, tym będziesz coraz bardziej świecić Jego mocą, dobrocią, wielkością i świętością!

Trzymaj się Boga bo od Niego pochodzisz i do Niego idziesz!