„Niedaleko jesteś od królestwa Bożego.”

Pytanie o najważniejsze przykazanie. Jezus daje odpowiedź: „Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych”.

Dzisiaj, szczególnie ludzie młodzi, którzy słyszą o wymogach Ewangelii i wiary mówią: “Najważniejsze być dobrym człowiekiem”. Zgadzam się. Ale co to znaczy być dobrym człowiekiem? Nie kraść, nie zabijać, itd., itp.? Nieraz wypowiadamy hasła, ale nie znając co one znaczą. Odpowiada nam o tym dzisiejsza Ewangelia.

Być dobrym człowiekiem, czyli szczęśliwym, znaczy kochać Boga całym sobą i bliźniego.

Kochać Boga całym sobą:

Kochać to nie znaczy tylko mieć dobre myśli o Bogu, wiedzieć, że On jest. Nie! Kochać całym sobą to znaczy dać pierwszeństwo Jemu w moim życiu. Kochać Boga to znaczy dać  konkretny czas dla Niego. Masz dla Niego miejsce w codziennym twoim życiu?  O której się spotykasz z nim? Gdzie? Ile czasu trwa twoje spotkanie?

Strzeżmy się pułapki. Miłość to nie myślenie, że się kocha. Miłość to konkretne działanie. To konkretne miejsce spotkania. To konkretny czas poświęcony ukochanemu.

Kochać bliźniego jak siebie samego:

Miłość do bliźniego jest naturalną postawą tego, kto ma zażyłość z Bogiem. Kto dużo się modli, ale nie robi postępów w miłości ofiarnej, uważam, że nie modli się wcale. Ale bez modlitwy, bez zażyłości z Bogiem nie potrafimy kochać! Jak możemy kochać innych, jeżeli nie pokochamy siebie tak jak Bóg nas kocha? Będzie to zawsze miłość egoistyczna, marketingowa, coś za coś. Ty mnie kochasz ja ciebie kocham, ty mnie szanujesz ja cię szanuję. Ale to nie jest Miłość! To jest egoizm.

W zażyłości z Bogiem, w modlitwie, człowiek uczy się kochać siebie. Na modlitwie, Bóg wlewa w nas swoją Miłość. Dzięki temu doświadczeniu rozumiesz, że twoje niedosięgnięcia, trudny charakter, słabości, codzienne problemy nie definiują ciebie. Dzięki więzi z Bogiem, doświadczasz że pomimo tego wszystkiego, On działa w tobie, On cię kocha, wspiera, prowadzi, daje ci moc. Po takim doświadczeniu, będziesz wstanie zobaczyć u twego bliźniego też obecność Bożą, pomimo jego ułomności i wad.

Dwa najważniejsze przykazania, które zawsze idą w parze. Daj nam Panie twojej mocy i łaski byśmy żyli w ich świetle.