„On zaś rzekł do niej: „Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości”.

Mieć wiarę. Co to znaczy?  Może, że w każdej mojej sytuacji, Bóg może zdziałać niesamowite rzeczy?

Mieć wiarę, to się nie załamać negatywną sytuacją. Ten kto ma wiarę, wie, że nawet przykre dzieje mogą się stać zalążkiem czegoś pięknego. Bóg nie chce zła. Ale ze zła może uczynić źródło tryskające szczęściem.

Nie załamuj się, tym co przeżywasz. Jesteś samotnym? Chorym? Przeżywasz trudności w pracy lub w rodzinie? Miej wiarę. Powierz się Panu. Powierz mu swoje problemy, trudności i zaufaj. Bóg właśnie ma moc, przemienienia naszych ciemnych stron w światło.

Miej wiarę, w to, że Pan ma dla ciebie plan. Z Nim zawsze można zacząć od nowa.  W Nim zawsze można znaleźć nowe sposoby na życie. Miej wiarę!

Święty Paweł pisze: „ Temu zaś, który mocą działającą w nas może uczynić nieskończenie więcej, niż prosimy czy rozumiemy, Jemu chwała w Kościele i w Chrystusie Jezusie po wszystkie pokolenia wieku wieków! Amen.” List do Efezjan 3, 20 – 21.