„Oto idziemy do Jerozolimy: a tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie.”

Wiara, modlitwa, sakramenty nie są ucieczką przed życiem. Iść za Jezusem, znaczy wziąć swój codzienny krzyż: codzienne problemy, zmagania, upadki, choroby. Iść za Jezusem to znaczy zakasać swoje rękawa i wziąć się do roboty! Iść za mistrzem  to znaczy, z mocą Chrystusa zmartwychwstałego wziąć pokornie swoje ciężkie życie i pokonywać je a nie uciekać od niego. Tylko tak będziemy uczestnikami zmartwychwstania!
Nie uciekajmy przed życiem w modlitwę. Wiara nie załatwia problemy! Wiara daje moc abyśmy je przezwyciężali!