Powołania

Postulat: Kto rozeznał w sobie powołanie do życia zakonnego, rozpoczyna rok postulatu. Jest to czas, kiedy poznaje się wspólnotę, ducha zgromadzenia i jego założyciela, przyzwyczaja się do rytmu życia zakonnego.

Nowicjat: Jeżeli kandydat wyrazi chęć dalszej formacji zakonnej, po pozytywnym rozpatrzeniu prośby przez Ojca Generała, rozpoczyna rok nowicjatu. Nowicjat to czas skupienia, modlitwy, pogłębienie duchowości założyciela, konstytucji zgromadzenia i przede wszystkim przygotowanie się do złożenia pierwszych ślubów zakonnych.

Klerykat: Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych (na trzy lata), zakonnik podejmuję studia filozoficzne i teologiczne na Uniwersytecie Papieskim „”Urbanianum” w Rzymie. Po dwóch latach filozofii, kleryk wyjeżdża na czas rocznej praktyki, gdzie zdobywa nowe doświadczenia. Po jej zakończeniu, kontynuuje studia na wydziale teologicznym. W tym czasie, jeżeli jest już gotowy, może prosić o dopuszczenie do złożenia ślubów wieczystych. Następnie kontynuuje przygotowanie do przyjęcia święceń kapłańskich.

W naszym zgromadzeniu jest możliwość realizacji swojego powołania jako brat zakonny lub kapłan. Co robić jeżeli chcesz wstąpić do Synów Maryi? Skontaktuj się z nami. Wytłumaczymy, pomożemy, ukierunkujemy.

Czujesz powołanie?