„Już po raz drugi młodzież z różnych parafii Wileńszczyzny spotkała się na rekolekcjach zimowych z ojcem i siostrami ze Zgromadzeń Synów i Córek Maryi Niepokalanej w dniach 19-21 stycznia. Jak zaznaczył o. Rajmund, to były prawdziwe dni wyciszenia i skupienia.

W pierwszym dniu spotkań młodzież na Mszy Św. podczas homilii usłyszała takie słowa: „Na miłość Boga nie trzeba zasłużyć. Trzeba na nią odpowiedzieć”. Po takim rozpoczęciu kontemplacją nad prawdziwą istotą miłości Boga, stopniowo miało miejsce dojście do głównego tematu tych rekolekcji: kwestia przebaczenia. Rozważania, modlitwy, dyskusje, film, spowiedź, adoracja skupiały się w szczególności na tym, że przebaczyć – to podarować komuś życie. A dzielenie się refleksjami na zakończenie wskazywało na to, jak naprawdę mocne wrażenie na młodzieży wywarła próba spełnienia tak niełatwego zadania i jaki ogromny ślad – podświadomy czy nie – zostawiło to kolejne spotkanie.”  – Karolina Slotvinska studentka Uniwersytetu Wileńskiego