Jak co roku, młodzież Synów Maryi, wyjeżdża na wypoczynkowe rekolekcje w góry. Eucharystia, kontemplacja przyrody, wspólne dzielenie się doświadczeniem życiowym, kontemplacja stworzenia.